Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Το Προσευχητάριόν μου

Περιεχόμενα
 • Αντί Προλόγου 5
 • Εισαγωγικά 7
 • Διαφοροποιήσεις Τυπικού 12
 • Ακολουθία Προοιμιακής Προσευχής 15
 • Ακολουθία Μεσονυκτικού 19
 • Η Προσευχή του Ιησού 29
 • Προσευχαί της Τραπέζης 30
 • Ακολουθία Αποδείπνου 33
 • Πασχάλιος Ημερονύκτιος Ακολουθία 49
 • Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας 51
 • Η Μικρά Παράκλησις 63
 • Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 83
 • Ευχαριστία μετά τη Θ. Μετάληψιν 107
 • Περί Νηστείας 113
 • Διευκρινίσεις 124
 • Πασχάλιος Πίναξ 126
 • Οι τρεις κυριώτεροι τρόποι γραφής αριθμών 127
 • Αλφαβητικός Πίναξ Αγίων 129
 • Αποσαφηνίσεις 146
 • Εξάψαλμος 149
πηγή από: http://www.stamoulis.gr/