Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Ὁ Ἅγιος Φαιδρὸς ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 29 Νοεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα: Φαίδρα
Θανατώθηκε μαρτυρικά, ἀφοῦ ἔχυσαν ἐπάνω του καυτὴ ρητίνη.

Πηγή από: http://www.synaxarion.gr/