Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Ο ΘΕΟΣ ΛΕΕΙ...

. Όταν λέω: "Κανείς δε μ’αγαπά". Ο Θεός μου λέει: "Σ’αγαπώ" (Ιωάννης γ,16).
Όταν λέω: "Αισθάνομαι μόνος".
Ο Θεός μου λέει: "ου μη σε εγκαταλίπωι" (Εβραίους ιγ,5).

Όταν λέω: "Φοβάμαι".
Ο Θεός μου λέει: "Μη φοβού" (Ιωάννης ις 33).
Όταν λέω: "Έχω πολλές φροντίδες".
Ο Θεός μου λέει: "Πάσαν την μέριμνα σας ρίψατε επάνω του" (Α' Πέτρου ε,7).
Όταν λέω: "Κανένας δεν με συγχωρεί".
Ο Θεός μου λέει: "Σε συγχωρώ" (Α' Ιωαννου α, 9).

Πηγή από: http://www.agioritikovima.gr/